1978 Австрия Марка (3-я Межпарламентская конференция по европейской безопасности, Вена, здания) MNH №1574

1978 Австрия Марка (3-я Межпарламентская конференция по европейской безопасности, Вена, здания) MNH №1574

Австрия Марка (3-я Межпарламентская конференция по европейской безопасности, Вена, здания) MNH №1574