1980 Испания марка (Архитектура, конференция по безопасности в Европе) MNH №2482

1980 Испания марка (Архитектура, конференция по безопасности в Европе) MNH №2482

Испания марка (Архитектура, конференция по безопасности в Европе) MNH №2482