1937 Чехословаччина Марка (Доктор Едвард Бенеш (1884-1948), президент) MH №360

1937 Чехословаччина Марка (Доктор Едвард Бенеш (1884-1948), президент) MH №360

Чехословаччина Марка (Доктор Едвард Бенеш (1884-1948), президент) MH №360