1965 США Марка (Адлай Е. Стівенсон (1900-1965) посол в ООН) MH №891

1965 США Марка (Адлай Е. Стівенсон (1900-1965) посол в ООН) MH №891

1965 США Марка (Адлай Е. Стівенсон (1900-1965) посол в ООН) MH №891